about us
 
contact us
 
login
 
newsletter
 
facebook
 
 
home hongkong beijing shanghai taipei tokyo seoul singapore
more  
search     
art in tokyo   |   galleries   |   artists   |   artworks   |   events   |   art institutions   |   art services   |   art scene
Base Gallery
Koura DaiiIchi Bldg 1F,
1-1-6 Nihombashi Kayaba-cho, Chuo-ku,
Tokyo 103-0025, Japan   map * 
tel: +81 3 5623 6655     fax: +81 3 5623 6656
send email    website  
1  |  2  |  3 |
Atsuo OGAWA
Elisa CANTARELLI
Fukushi ITO
Hideyoshi SAKURAI
HONG Hao
Iba YASUKO
Idris KHAN
Kaori MIYAYAMA
Keisuke SHIROTA
Kenichi SAWAKI
Marco TIRELLI
Mikiko HAYASHI
Minako ABE
Mitsuhiro YAMAGIWA
Mitsumasa NONAKA
Miwako IGA
Nobuyuki TAKAHASHI
OH Sukkuhn
Rikuji MAKABE
Sachigusa YASUDA
Shigeno ICHIMURA
Shinya SAKURAI
Toru HAMADA
TOSHIMITSU Baba
Yasuhide KUNIMOTO
Atsuo OGAWA
Elisa CANTARELLI
Fukushi ITO
HONG Hao
Iba YASUKO
Idris KHAN
Kaori MIYAYAMA
Keisuke SHIROTA
Kenichi SAWAKI
Marco TIRELLI
1  |  2  |  3 |
 

© 2007 - 2024 artinasia.com