about us
 
contact us
 
login
 
newsletter
 
facebook
 
 
home hongkong beijing shanghai taipei tokyo seoul singapore
more  
search     
art in beijing   |   galleries   |   artists   |   artworks   |   events   |   art institutions   |   art services   |   art scene
Three Shadows Photography Art Centre
155A Caochangdi,
Chaoyang District,
Beijing, China 100015
tel: +86 10 6432 2663     
send email    website  

Enlarge
Three Shadows First Experimental Image Open Exhibition
by Three Shadows Photography Art Centre
Location: Three Shadow Photography Art Centre
Artist(s): GROUP SHOW
Date: 22 Mar - 21 Apr 2014

As the title suggests, open exhibition refers to an indefinite theme, freedom to choose mediums for image, and no curators; artists participate freely for impromptu autonomous creation and presentation within a specified time and space, to highlight the non-mainstream and uncertainty. The exhibiting artists, including the earlier artists doing experimental art since the Chinese economic reform, as well as the latest generation of young artists, adhere to the spirit of experimentation, and take the challenge of creating in a limited time. It presents generations of Chinese experimental artists’ spirits of freedom and a richer appearances.

Participating Artists:
Bo Mu(Gao Bo), Hungli Chen, Cui Xiuwen, Fang Lu, Feng Mengbo, Feng Yan,
Fu Yu, Gu Changwei, Han Lei, He Chongyue, Hong Lei, Huang Xiaoliang,
Jiang Pengyi, Jiang Zhi, 9 mouth, Li Tianyuan, Lian Zhiping, Liu Zheng, Lu Yanpeng,
Miao Xiaochun, Mo Yi, Ren Hang, RongRong & inri, Taca Sui, Wang Chuan,
Wang Jinsong, Wang Ningde, Xing Danwen, Yan Lei, Yan Zichou, Yang Mu,
Yang Fudong, Zhang Wei, Zhang Xiaodi, Zhao Liang, Zhu Jinjing, Zhuang Hui

*image (left)
© Three Shadow Photography Art Centre

website
Digg Delicious Facebook Share to friend
 

© 2007 - 2022 artinasia.com